PRODUKTER

 • JÄRNVÄGSINDUSTRI OCH MASKINBYGGNAD

  Vårt företag är certifierad enligt standard DIN EN 15084-2, den högsta certifieringsnivån CL1 som tillåter oss att tilverka nyckelelement av järnvägsfordon. Vi

 • HAMNKRANAR

  Omlastningskranar, till exempel, hamnkranar som består av nästan alla anläggningar som vi tillverkar. Vi har nödvändiga certifieringar för att tillverka dem. Varje

 • TRANSPORTBAND OCH KROSSUTRUSTNING

  Transportband används för transport av bulk gods i olika system för utvinning och transport. Vi tillverkar reservdelar för transportband, med band som är från 650

 • SKOPAR OCH TÖMNINGSÖPPNINGAR

  Vi levererar kompletta omlastningsstationer som används inom bulkgods transport. En typisk omlastningsstation består av en stödkonstruktion, en spännstation som

 • ANDRA KONSTUKTIONER

  I vårt företag tillverkar vi, bland annat, lätta stålkonstruktioner, sådana som balkonger (stående, hängande eller balkongtorn) eller trappor) På bilden kan man