HAMNKRANAR

HPIM15135 Omlastningskranar, till exempel, hamnkranar som består av nästan alla anläggningar som vi tillverkar. Vi har nödvändiga certifieringar för att tillverka dem.
HPIM1515 Varje hamnkranar består av följande anordningar som vi tillverkar:
– olika typer av transportband
– tömningsöppningar
– reservdelar för hjul- och styrsystem
– fasta och flyttbara tillträdesplattform
– ramar och barriärer