SKOPAR OCH TÖMNINGSÖPPNINGAR

GBF600_05
Vi levererar kompletta omlastningsstationer som används inom bulkgods transport. En typisk omlastningsstation består av en stödkonstruktion, en spännstation som spänner bandet och tömningsöppningen – ett riktnings- eller spridningselement.
zsyp -2 De möjliggör en lätt lastning av bulkgods på ett transportband och de underlättar mekanisering av lasthantering vid lagringsställen för bulk gods.
zsyp -3
Beroende av behov, till exempel, terrängförhållanden eller sätt att ta emot och överlämna schaktjord eller behandlingsmaterial, har tömningsöppningarna olika former.
real_size_Pomalowany zsyp
real_size_Detale zsypu
real_size_GBF801.06