TRANSPORTBAND OCH KROSSUTRUSTNING

GBF700_10 Transportband används för transport av bulk gods i olika system för utvinning och transport.
stacja-napedowa-1 Vi tillverkar reservdelar för transportband, med band som är från 650 till 2000 mm, beroende av behov: med styva och justerbara hjulsystem.
naped-tasmociagu-2 Vi levererar kompletta lösningar för transport av bulkgods: konstruktioner för drivstationer, distribution och tömningsöppningar.
HPIM1989 Vi tillverkar reservdelar för krossutrustning som används för att krossa mjuka och medelhårda material.
HPIM1917
HPIM1990 I omlastningsstationer använder man krossutrustningen för att krossa utvunnet material.
HPIM2003